Na pěknú notečku

Zpívání z celé Moravy

Na pěknú notečku

Zpívání z celé Moravy
Folklorní redakce (zleva): Jan Kosík, Anežka Heinzlová, Jaroslav Kneisl, Marie Hvozdecká, Jan Káčer

Brno

Dnešní písňové putování Moravou nabídne CM Ležhory, ostravský Technik, CM Šmytec i veselskou muziku Radošov, se kterými si zazpívají Jožka Laža, Petr Miškeřík, Jaroslav Kovářík či Veronika Malatincová. Pořad připravil Jaroslav Kneisl.

Ostatní také poslouchají