Na pěknú notečku

Jarní sadba

Na pěknú notečku

Jarní sadba
Sadbové květináčky v zahradnictví

Brno

Jaro je čas sazení rostlin. Co všechno se sadí a seje v lidových písních, vám prozradí redaktorka Marie Hvozdecká.
Marie Hvozdecká