Na nedělní vlně z Pardubic

Alois Vojtěch Šembera, učenec z Vysokého Mýta (4/14)

Na nedělní vlně z Pardubic

Alois Vojtěch Šembera, učenec z Vysokého Mýta (4/14)
Podobenka Aloise Vojtěcha Šembery, když mu bylo okolo 55 let

Pardubice

Radil se s ním T. G. Masaryk, přátelil Kollár, Palacký nebo Němcová. Alois Vojtěch Šembera patřil za svého života k nejuznávanějším českým učencům. A jen díky němu se jeho rodné Vysoké Mýto může dodnes chlubit unikátním středověkým opevněním.
Šárka Rusnáková

Ostatní také poslouchají