Mozaika

Vzpoura davů: Davový člověk nechápe osobní zodpovědnost za svět, který je kolem něj

Mozaika

Vzpoura davů: Davový člověk nechápe osobní zodpovědnost za svět, který je kolem něj
Vzpoura davů

Vltava

Kdo je to davový člověk, jak myslí, cítí a jak jedná? Jak a z čeho se zrodila takzvaná masová společnost a její kultura? Na to vše se v knize nazvané Vzpoura davů ptá a také odpovídá nejvýznamnější moderní španělský filosof a esejista José Ortega y Gasset.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají