Mozaika

Památky Jižního Města (1/10)

Mozaika

Památky Jižního Města (1/10)
Jižní Město

Vltava

První část seriálu je věnována především památkám. Historik, spisovatel a kronikář Prahy 11 Jiří Bartoň dokonce jedné z nich předpovídal i společenský význam. 
Tomáš Pilát

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají