Mozaika

Lež má krátké nohy, strach zase velké oči. Dora Kaprálová napsala strašidelný příběh pro děti

Mozaika

Lež má krátké nohy, strach zase velké oči. Dora Kaprálová napsala strašidelný příběh pro děti
Dora Kaprálová

Vltava

V posledních letech – nejspíš i vlivem pandemie – u nás přibývá spisovatelek, které se po řadě vydaných próz či básnických sbírek rozhodly napsat svou první knihu pro děti. Po Aleně Mornštajnové, Olze Stehlíkové či Simoně Rackové se k tomuto kroku odhodlala i Dora Kaprálová, jejíž knížka Pan Nikdo a bílá tma nedávno vyšla v nakladatelství Baobab s ilustracemi Darji Čančíkové.
Petr Nagy

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • V posledních letech nejspíš. I vlivem pandemie u nás přibývá spisovatelek, které se po řadě vydaných prostší básnických sbírek rozhodli napsat svou první knihu pro děti. Po Aleně Mornštajnové, Olze Stehlíkové či Simony Rackové se k tomuto kroku odhodlala i Dora Kaprálová, jejíž knížka pane, nikdo a bílá tma nedávno vyšla v nakladatelství baobab s ilustracemi dary Čančíkové. Svazek čítající pouhých 56 ran zaujme na první pohled výraznou obálkou, která dává tušit, že nepůjde zrovna o veselé nebo hřejivé čtení. A opravdu v Berlíně žijící autorka a matka dvou dcer, jimž je text dedikován, napsala, jak praví anotace, lehce hororový příběh pro děti od osmi let, s čímž nelze než souhlasit. Jak mi Dora Kaprálová prozradila v nedávném rozhovoru, dotyčný příběh, který sama označila za dětský horor o strachu a jeho překonání, dokončila už předloni na podzim a pak se jen čekalo na sjednané ilustrace. A nutno říci, že čekání se rozhodně vyplatilo. V Rusku narozená absolventka VŠ uměleckoprůmyslové v Praze dali a Čančíková v minulosti ilustrovala třeba povídky Daniela Rause a vytvořila i množství autorských knih, jež byly opakovaně oceněny v soutěži nejkrásnější české knihy roku, je jedno i vícestránkové ilustrace ke knížce pan nikdo a bílá tma zdařile odrážejí jak přízračnou atmosféru strašidelného příběhu, tak i jeho kulisy. Totiž mlhavou podzimní noc spolu s městem bičovaným deštěm a kroupami. Právě barvité vykreslení prostředí a působivá evokace hororové atmosféry představují nejsilnější stránky přítomné knihy, jejichž snad až příliš jednoduchá zápletka se točí kolem nezvané noční návštěvy v příbytku jedné rodiny, kterou tvoří maminka, její dvě malé dcery a jejich momentálně nepřítomný tatínek pan. Nikdo, který se u jejich dveří zjeví ve chvíli, kdy v celém okolí vypadne elektřina a ony s rostoucími obavami vyhlížejí nezvěstného otce. Je bytost vskutku znepokojivého vzhledu i charakteru. Obrovský muž s popelavou tváří, nějakým výrazem v obličeji a šedým kloboukem na hlavě se bez pozvání usadí v kuchyni a svým divným přiškrceným hlasem začne vést zle a posměšné řeči. Cizincova krutá škodolibost přimět matku i její dcery ke lhaní. Ze strachu si začnou vymýšlet a namlouvat děsivému hostu i sobě samým, že tatínek už co nevidět dorazí. A pane, nikdo bude svého neomaleného chování litovat. To je ovšem voda na netvorův mlýn. Mezi vyplavováním zkažených černých zubů jim začne líčit zemi zvanou nicota, odkud přichází a kam je zamýšlí odvézt. Protože vstupenkou do něj jsou právě lhaní a strach. Jediná šance na záchranu obou holčiček i jejich maminky proto spočívá v tom, že se přestanou bát, což se ovšem lehčeji řekne, než udělá. Dora Kaprálová pojala svůj text jako příběh vyprávěný neznámým hlasem a adresovaný přímo čtenáři. Stylizací tedy příhodně připomíná pohádku vyprávěnou dítěti jeho rodičem. Jisté pochybnosti ovšem vyvolávají dvě stránky jejího příběhu zacílení na avizovanou dětskou čtenářskou skupinu osm + a dynamika, respektive statičnost samotného děje. Pokud jde o první bod, v knize se vyskytuje některé výrazy, z jejichž pochopením by mohli mít dnešní děti potíže. Pochopí i přirovnání ke škaredé středě nebo zmínky o Kanada či armagedonu a bude pro ně naopak stravitelný neskrývaně didaktický happy end, jimž autorka svůj příběh zakončila. To jsou ovšem spíše drobnosti v porovnání s druhou problematickou stránkou knížky pan nikdo a bílá tma, kterou lze spatřovat ve vlastní zápletce a z něj vyplývající statičnosti celého vyprávění, není pro současného dětského čtenáře odkojeného dobrodružnými či fantastickými příběhy a komiksy jeden dlouhý dialog hrdinů s příšerou, ať už je sebe dramatičtěji vylíčeny, přece jen trochu málo. I když proti samotnému poselství příběhu nelze nic namítat. Způsob jeho podání, mající v některých ohledech včetně typografického řešení a míry lyričnosti, blízko k poezii. Rozhodně necílí na úplně běžného dětského čtenáře, potažmo předčitatele. Což samozřejmě neznamená, že si knížka s názvem pane, nikdo a bílá tma nenajde své publikum a že by psaní pro děti nemohlo natrvalo rozšířit autorčinou literární hájemství.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají