Mozaika

Klišé č. 2: Afričané jsou jako velké děti (2/8)

Mozaika

Klišé č. 2: Afričané jsou jako velké děti (2/8)
Josephine Baker se navzdory předsudkům vůči svému zjevu stala módní ikonou

Vltava

Afričané jsou jako velké děti. Mysleli si naši předkové a v tom názoru je utvrzovali i mnohé dodnes slavné knihy a intelektuální kapacity.

Ostatní také poslouchají