Mozaika

Kafka na divadle: činohra (1/5)

Mozaika

Kafka na divadle: činohra (1/5)
Franz a kavka

Vltava

Cyklus Šárky Švábové Kafka na divadle sleduje možnosti reflexe kafkovské poetiky optikou odlišných divadelních žánrů. Na vybraných divadelních adaptacích Kafkova života a díla zkoumá, jak může jeho odkaz rezonovat v činohře, tanci, kabaretu, novém cirkuse i pohádce.
Šárka Švábová

Více z pořadu