Listování rozhlasovým kalendářem

Jak se propagoval rozhlas? (1/2)

Listování rozhlasovým kalendářem

Jak se propagoval rozhlas? (1/2)
bus.png

mujRozhlas

Jak známo, pravidelné rozhlasové vysílání započalo 18. května 1923 ve 20:15 ve stanu v Praze-Kbelích. Hlavním zdrojem zisku společnosti Radiojournal byly tehdy poplatky z vlastnictví rozhlasových přijímačů. První koncese byla udělena v září 1923. K propagaci rozhlasového vysílání a získávání nových koncesionářů se pořádaly veřejné poslechy na různých místech v Praze. V roce 1923 také začal vycházet měsíčník Radio-Journal, který o rozhlasovém vysílání informoval. Ve 30. letech vyjely do velkých měst i do vesnic propagační autobusy, které měly za úkol šířit povědomí o rozhlase. Mimochodem, tohle slovo se poprvé objevilo v Národních listech až v květnu 1924. Do té doby se používaly výrazy radiofonie či anglický broadcasting. Na snímku je rozhlasový autobus značky Tatra z dubna 1935.

Ostatní také poslouchají