Kontexty

Středověké přesahy. Pojem středověk (1/5)

Kontexty

Středověké přesahy. Pojem středověk (1/5)
architektura, historie, středověk, hrad, oblouk

Vltava

O tom, co z nás ve středověku přežívá a co si naopak téměř nedovedeme představit, hovoří historikové Petr Sommer a Jan Klápště.

Ostatní také poslouchají