Kontexty

Bible umělců. Ovidiovo dílo jako inspirace výtvarného umění (1/5)

Kontexty

Bible umělců. Ovidiovo dílo jako inspirace výtvarného umění (1/5)
Socha Ovidia v Rumunsku

Vltava

Připravili Martin Bažil a Alena Zemančíková.

Ostatní také poslouchají