Koncert klasika

Navštivte Paříž se Samuelem Liégeonem. Varhany u sv. Jakuba v Praze se rozzářily barvami města nad Seinou

Koncert klasika

Navštivte Paříž se Samuelem Liégeonem. Varhany u sv. Jakuba v Praze se rozzářily barvami města nad Seinou
Svatojakubské varhany, kostel sv. Jakuba v Praze

Vltava

Mezinárodní varhanní festival Svatojakubské Audite Organum zahájil 5. srpna 2021 titulární varhaník kostela sv. Petra ze Challiot v Paříži Samuel Liégeon.
Alena Maršíková Michálková

Barvy Paříže
Samuel Liégeon – varhany

Improvizace suity o pěti částech
J. S. Bach: Piéce d´orgue BWV 572
Jean-Pierre Leguay: Sonáta č. 4
Jeanne Demessieux: Ave Maria
Charles Tournemire: Paraphrase carillon
György Ligeti: Musica ricercata VII. - Improvizace na dané téma

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají