Duchovní hudba

Zpěvy byzantské liturgie

Duchovní hudba

Zpěvy byzantské liturgie
Duchovní hudba

Vltava

Historicky poučená interpretace Svaté liturgie sv. Jana Zlatoústého a vybraných částí dalších bohoslužeb východního křesťanství v byzantském stylu v podání předního kyperského protopsaltise Giorgiose Dimitriou a Philokallia Ensemble. Ohlédnutí za koncertem, který se v rámci festivalu Dvořákova Olomouc 2022 konal 22. května v chrámu sv. Gorazda, připravila Lucie Hradilová.

Ostatní také poslouchají