Jihočeská vlastivěda

Matriky z jihočeských obcí najdete v digitálním archivu. Celkem je k dispozici téměř sedm tisíc knih

Jihočeská vlastivěda

Matriky z jihočeských obcí najdete v digitálním archivu. Celkem je k dispozici téměř sedm tisíc knih
Staré knihy a moderní notebook

České Budějovice

O tom, že archivy nejsou zastaralou institucí, svědčí fakt, že ty jihočeské si zvolily cestu moderního zpřístupňování historických písemností. Když roku 2007 zahájil Státní oblastní archiv v Třeboni dlouhodobý proces digitalizace archiválií, zařadily se mezi první paměťové instituce svého druhu v České republice.
Zdeněk Zajíček

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají