Jak to vidí...

Biskup Malý: Mladí lidé touží po životním zakotvení. Musíme s nimi vést citlivé rozhovory a vyhnout se moralizování

Jak to vidí...

Biskup Malý: Mladí lidé touží po životním zakotvení. Musíme s nimi vést citlivé rozhovory a vyhnout se moralizování
Mladá žena v kostele

Dvojka

V dnešním díle pořadu Jak to vidí… se spolu s biskupem Václavem Malým zaměříme na přístup mladých lidí k víře a na nutný mezigenerační dialog. Připomeneme si také život jednoho ze zakladatelů české provincie salesiánů – kardinála Štěpána Trochty.
Václav Malý, Zita Senková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Katolickou církev ve Francii zaskočil zvýšený zájem o křty. Jen na Bílou sobotou bylo v zemi pokřtěno o 7000 dospělých ve věku 20 až 35 let a 5000 dospívajících. Pane Malý, co je podle vás zatím nečekaným nárůstem? Kristovu tak já když tuto zprávu četl, tak jsem byl velmi překvapen, protože jak známo, Francie není.

  • Religiózní zemí. Tam křesťané tvoří menšinu v rámci počtu obyvatel. Samozřejmě tam je také hodně obyvatel islámského vyznání. To jsou především tedy migranti, že ho, kteří přicházejí z Afriky apod.. Nicméně je to zajímavé, že ten počet tak narostl.

  • V loňském a letošním roce, že se dalo tolik jako lidí pokřtít i během Velikonoc? Já myslím, že to souvisí s jistou nejistotou části tedy mladých lidí i proto, že ten svět se stává nepřehlednějším. Na jedné straně se můžete dozvědět, co se děje na druhé polokouli okamžitě, ale teď třídit ty informace, teď ty názory si ujasnit, které opravdu stojí za to, aby člověk jim dal důvěru nebo které jsou jenom nějakým takovým výkřikem a že část těch mladých lidí nějak cítí potřebu jistého životního zakotvení, jisté směrnice, aby věděli, jak kráčet a kam kráčet. A samozřejmě tou možností je také tedy přijmout biblickou tradici i přijmout přijetí Ježíše, který ukazuje jasnou cestu zrání lidské osobnosti, lidské důstojnosti. A samozřejmě jeho zvěst má také tedy přesah. Nazvěme to do transcendentní. A to myslím, že tedy důležité, že ti lidé nějak tak touží po jisté směrnici a po jistém zakotvení, aby nejednal jenom podle nějakých momentálních nálad, podle momentálních pocitů. Samozřejmě, že to je u každého trochu jiné, nicméně je to dobré tedy znamení, abychom si neříkali no, ta mládež, ta jenom taková nebo onaká. Já se s tím setkávám a občas také samozřejmě i u nás i já nepracuji s mládeží, ale přece jako potkám se sem tam nějakou skupinu mladých lidí a to je velmi tedy zajímavé, když člověk s nimi tedy hovoří, že kladou tyto otázky.

Více z pořadu