Interview Plus

Kratom v mnohém připomíná alkohol. Neměl by být kontrolován jako třeba heroin, říká odborník

Interview Plus

Kratom v mnohém připomíná alkohol. Neměl by být kontrolován jako třeba heroin, říká odborník
Viktor Mravčík, adiktolog a šéf výzkumu ve společnosti Podané ruce, někdejší vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Plus

Česko bude mít možná úplně nový zákon o psychomodulačních látkách – je to zřejmě jediná cesta, jak upravit nakládání s rostlinou drogou kratom. „Je v šedé zóně, v regulačním vakuu. Není to ani alkohol, ani tabákový výrobek, ani kontrolovaná omamná a psychotropní látka. A my si myslíme, že by neměl být takto kontrolován jako třeba heroin nebo pervitin,“ zdůrazňuje epidemiolog závislostí Viktor Mravčík.
Šárka Fenyková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Česko bude mít možná úplně nový zákon o psycho modulačních látkách. Je to zřejmě jediná cesta, jak dostat návykovou látku kra tom mimo legislativní vakuum, ve kterém se nyní nalézá. Proč je snaha tuto rostlinou drogu nezakazovat jako v jiných státech. Jsme zemí, která je k návykovým látkám tolerantní. Vyplácí se nám politika dekriminalizace. Dobrý poslech přeje Šárka Fenyková.

  • Interview Plus.

  • A hostem Interview Plus je epidemiolog závislostí, ředitel výzkumu vzdělávání ve společnosti Podané ruce a člen mezioborové skupiny a také poradce národního protidrogového koordinátora Viktor Mravčík. Dobrý den.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají