Zprávy ze Severu

Na naučné vycházce s odborníky za květinami v Českém středohoří viděli zájemci i kvetoucí orchideje

Zprávy ze Severu

Na naučné vycházce s odborníky za květinami v Českém středohoří viděli zájemci i kvetoucí orchideje
Výprava s botanikem za orchidejemi Českého středohoří

Sever

Botanici ve spolupráci s Oblastním muzeem Litoměřice připravili pro veřejnost naučnou vycházku za květinami v Českém středohoří.
Robin Röhrich

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají