Historie Plus

Nepřeceňujeme dílo architekta Santiniho? Genius si náš obdiv zaslouží

Historie Plus

Nepřeceňujeme dílo architekta Santiniho? Genius si náš obdiv zaslouží
Zelená hora stavitele Jana Blažeje Santini-Aichela

Plus

Na začátku prosince 2023 uplynulo 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichela (3. února 1677 – 7. prosince 1723), významného barokního architekta narozeného v Praze na Malé Straně.
Michaela Krčmová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Představuji si ho jako věčně zaměstnaného a umanutého Mužíka s duší dítěte. Jeho nejoblíbenějším nástrojem je kružítko, pomocí něhož skládá rozmanité kombinace v kruhu a čtverce, které provázkem vykresluje přímo v terénu. Řeč je o znovuobjeveném barokním staviteli Janu Blažeji Santiniho Eichler. U poslechu pořadu vás vítá Michaela Krčmová. Historie.

  • Pražské archy mi poskytují úplnou informaci o narození, křtu i úmrtí tohoto mimořádného barokního architekta, který zanechala mnohá díla v Praze. V české i moravské krajině tvořil v době vrcholného baroka, kdy se v českých zemích pevně etablovala katolická církev. Stavěly se kláštery a kostely. Narodil se třetího února roku 1677. Do rodiny jste čínskými kořeny. Jeho předkové pocházeli z oblasti na pomezí dnešního Švýcarska a Itálie. Zemřel o 46 let později, sedmého prosince roku 1723. Historikové umění se v posledních desetiletích zaujatě dohadují, kde se mohl z antény pro svou tvorbu inspirovat. Svůj pohled vyjádřil také sochař Petr Váňa, který celý svůj dosavadní život zasvětil práci s kamenem. Jsme na prosluněné zahradě v jeho ateliéru plného odštěpku kamenné, menších či větších bloků různého sochařského materiálu. Petr Váňa je přesvědčený, že Santiniho ovlivnila italská architektura.

  • Vy se člověk rozhlédne po té Itálii, tak tam je několik jako s.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají