Historie Plus

Mollova sbírka starých map uchvacuje svým rozsahem a systematickým zpracováním

Historie Plus

Mollova sbírka starých map uchvacuje svým rozsahem a systematickým zpracováním
Mapa Říma ze sbírky Bernarda Pavla Molla

Plus

„S mírnou nadsázkou můžeme říci, že ne úspěchy spjaté s povoláním, ale koníček – vášeň pro sbírání a studium starých map – učinil Bernarda Pavla Molla (1697–1780) nesmrtelným,“ píšou v úvodu výpravné publikace její autoři Eva Chodějovská a Jiří Dufka.
Michaela Krčmová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Říká se jim olova sbírka. Jde o unikátní soubor map, vedut a nákresů, které od 40. let 18. století sbíral Bernart Pavel Moll. Vypravila jsem se do Moravské zemské knihovny v Brně, abych se jejich kurátorů a historika se ptala na vše, co souvisí s tímto kulturním dědictvím mimořádné hodnoty. Letos celá sbírka získala status paměť světa UNESCO. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.

  • Historie.

  • Vedoucím kurátorem oddělení rukopisů a starých tisků je Jiří Dufka. Skláníme se nad jednou z nejdůležitějších mapu, podle níž je celá Mollova sbírka organizována. Poprvé ukazuje habsburské země ve své celistvosti a symbolizuje imperiální politiku vídeňského dvora.

Více z pořadu