Glosa dne aneb Co týden dal

Václav Souček: Žádoucí a nechtěné

Glosa dne aneb Co týden dal

Václav Souček: Žádoucí a nechtěné
Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod

Hradec Králové

Zaklínadlo vládního návrhu ústavního zákona o celostátním referendu zní takto: „… má být významným doplněním soustavy výkonu moci založené na zastupitelské demokracii, které umožňuje, aby občané vykonávali státní moc i přímo“.