Glosa dne aneb Co týden dal

Václav Souček: Průtokový ohřívač

Glosa dne aneb Co týden dal

Václav Souček: Průtokový ohřívač
Všeobecná zdravotní pojišťovna

Hradec Králové

Personální výměny nejsou totéž co systémové změny.