Glosa dne aneb Co týden dal

Václav Souček: Přesuny a převody

Glosa dne aneb Co týden dal

Václav Souček: Přesuny a převody
Bývalý dominikánský klášter se proměnil v luxusní hotel

Hradec Králové

Každá revoluce je provázena masivními přesuny majetků, praví zdvořile historický úzus.