Folklorní notování

Psohlavci

Folklorní notování

Psohlavci
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Plzeňský lidový soubor Mladina patří ke špičce českých folklorních souborů. V dubnu oslavil 65. výročí svého založení úspěšným projektem Psohlavci.