Folklorní notování

Perníky

Folklorní notování

Perníky
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Myslíte, že při tradičním pečení a zdobení perníků se už nedá přijít s něčím  novým? Umění Dany Holmanové vás přesvědčí o opaku.