Folklorní notování

Nevšední koledy u nás a ve světě a jejich sběratel Pavel Svoboda

Folklorní notování

Nevšední koledy u nás a ve světě a jejich sběratel Pavel Svoboda
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Vánoční čas končí první neděli po svátku Tří králů, a do té doby se stále zpívají koledy. Slovo „koleda“ je všeslovansky rozšířeno, praslovanština jej přejala z latinského calendae (což je první den v měsíci) a pohanští Slované slovem koleda označovali slavnosti spojené se zimním slunovratem.
Markéta Ševčíková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají