Folklorní notování

Magické rituály adventu a Vánoc našich předků

Folklorní notování

Magické rituály adventu a Vánoc našich předků
Štědrovečerní stůl v domě pilníkáře na Betlémě

Rádio vašeho kraje

Jak trávili čas advent a přicházejících Vánoc naši předkové v Čechách, na Moravě a ve Slezsku? Zcela odlišně než my dnes: zpravidla pozvolna, v tichu, bez zábav a velkých darů a s minimem jídla.
Markéta Ševčíková

Ostatní také poslouchají