Folklorní notování

Jak se žije, tančí, jí a pije na Hané? Po hanacke!

Folklorní notování

Jak se žije, tančí, jí a pije na Hané? Po hanacke!
Hanácké kroje a tance

Rádio vašeho kraje

Jak poznáte Hanáka? Především podle pomalého rytmu mluvy a nářečí s protaženými samohláskami a typickou záměnou y za e (štere namísto čtyři, bévalo namísto bývalo) a stahováním dvouhlásky ou na protáhlé o (dlóhé namísto dlouhý, skópé namísto skoupý, Olomóc namísto Olomouc atd.).
Markéta Ševčíková

Více z pořadu