Ex libris

Nebojte se tmy. Vědec Johan Eklöf ve své knize zkoumá, jak umělé osvětlení a světelný smog ovlivňují naše životy

Ex libris

Nebojte se tmy. Vědec Johan Eklöf ve své knize zkoumá, jak umělé osvětlení a světelný smog ovlivňují naše životy
Lampy veřejného osvětlení v Pardubicích

Plus

Kniha Manifest za tmu je o umělém osvětlení a ohrožení prastarého rytmu na planetě Zemi. Každý z nás tuší, jak jsou světlo i tma pro život lidí, zvířat, stromů a rostlin důležité, ale v běžném denním rytmu si tuto skutečnost do detailu neuvědomujeme. Přemíra umělého osvětlení má na nás negativní vliv a více tmy by nám všem jen prospělo. Bez ohledu na to, jakému světlu se večer vystavujeme, narušujeme přirozenou vlnu melatoninu.
Lenka Kopecká

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Světlo a tma jsou odpradávna součástí života na planetě Zemi. Jenže v poslední době světlo pohlcuje s dětmi daleko více, než by bylo zdrávo. Švédský vědec a zoolog jo vám e kov, autor knihy manifest za tomu se zamýšlí nad světelným smogem, který ovlivňuje biorytmus člověka, zvířat a rostlin. Každý z nás tuší, jak jsou světlo i třeba pro život na Zemi důležité a nepostradatelné. Ale co když nejsou v harmonii? Je opravdu potřeba manifestovat za tmu? Příjemný poslech vám přeje Lenka Kopecká.

  • Exlibris.

  • Noční satelitní snímky velmi zřetelně zachycují, jak se aktivity moderního člověka v čase a prostoru rozrůstají. A ačkoli můžeme říct mnoho pozitivního o tom, co technický pokrok a moderní i postmoderní společnost v symbolickém i konkrétním slova smyslu lidstvu přinesli. Je stejně tak zřejmé, že ruku v ruce s tímto vývojem kráčí plýtvání energií, spotřební hysterie a ekologická devastace. Jedním z dosud podceňovaných příkladů je to, co nazýváme světelným znečištěním, tedy umělé světlo, které považujeme za nadbytečné a které navíc mění děděné základní a přirozené podmínky k životu. Tento fenomén vnímáme čím dál výrazněji a také se mu věnuje čím dál víc pozornosti. Umělé osvětlení ve světě v současné době představuje desetinu naší celkové energetické spotřeby a přitom z tohoto světla smysluplně využíváme jen zlomek. Zbytek uniká k obloze, místo aby zaléval chodníky či vchody domů. Z výzkumů v Evropě a v USA vyplývá, že nevhodně nasměrované a zbytečně silné zdroje světla odpovídají emisím oxidu uhličitého vyprodukovaným téměř 20 miliony aut. Jedním z důvodů, proč se tak urputně snažíme naši planetu osvětlit, je bezpochyby naše nikdo fobie, tedy strach ze tmy, součást našeho genetického i kulturního dědictví.

Ostatní také poslouchají