Dvacet minut Radiožurnálu

Politická reklama je jedním z nejdůležitějších témat dnešní doby, říká Alex Tait

Dvacet minut Radiožurnálu

Politická reklama je jedním z nejdůležitějších témat dnešní doby, říká Alex Tait
Volební kampaň, billboard, ANO

Radiožurnál

Politická reklama ve Velké Británii postrádá jakákoli pravidla a regulace. Předvolební boj se přitom stále víc přesouvá na internet, kde se stává mocným nástrojem. Hostem Jaromíra Marka byl Alex Tait, který založil Koalici pro reformu politické reklamy. Lobbuje za legislativu, která by dala politické reklamě v Británii stejná pravidla, jaká platí pro běžnou reklamu. 

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají