Dvacet minut Radiožurnálu

NSA chce po tenisovém svazu 30 milionů. „Je to bezprecedentní částka, ale věřím, že nebude likvidační,“ tvrdí šéf agentury Šebek

Dvacet minut Radiožurnálu

NSA chce po tenisovém svazu 30 milionů. „Je to bezprecedentní částka, ale věřím, že nebude likvidační,“ tvrdí šéf agentury Šebek
Ondřej Šebek, předseda NSA

Radiožurnál

Národní sportovní agentura (NSA) odhalila při kontrole hospodaření Českého tenisového svazu s prostředky ze státního rozpočtu vážné nedostatky. Nyní budete požadovat bezmála 30 milionů korun vrátit. „Část dotace byla využita k účelu odlišnému, než na který byla poskytnuta,“ vysvětluje pro Dvacet minut Radiožurnálu Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury.
Vladimír Kroc

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Proč se nepodařilo předejít zneužívání finančních zdrojů v Českém tenisovém svazu a České obci sokolské. Je financování sportu dostatečně transparentní? Nemělo by Národní sportovní agentura zpřísnit kontrolu vynakládání dotačních prostředků?

  • Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také ČRo Plus, je dnes předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Dobrý den. Dobré odpoledne. Národní sportovní agentura odhalila při kontrole hospodaření Českého tenisového svazu s prostředky ze státního rozpočtu vážné nedostatky. Před krátkou chvílí jsme se dozvěděli, že budete požadovat bezmála 30 milionů.

  • Korun vrátit. Jak jste k té částce dospěli?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají