Dva na Dvojce

Jak přežít pubertu svých dětí? Místo šnečí taktiky najděte jiný styl komunikace

Dva na Dvojce

Jak přežít pubertu svých dětí? Místo šnečí taktiky najděte jiný styl komunikace
Puberta nejsou jen konflikty s rodiči

Dvojka

Puberta – období, kterého se děsí nejedni rodiče či prarodiče. Jak porozumět našim dětem? Jak se oprostit od obav, že jsme jako dospělí absolutně selhali? A proč je u někoho puberta bouřlivá a u druhého proběhne nepovšimnuta?
Jiří Holoubek, Šárka Volemanová

Více z pořadu