Dokument

Zavřené vysoké školy a popravy. Události z listopadu 1939 den po dni

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Dokument

Zavřené vysoké školy a popravy. Události z listopadu 1939 den po dni
Adolf Hitler na zasedání strany NSDAP

Plus

Tehdy nacisté zavřeli české vysoké školy. Začaly popravy studentů a transport dalších do koncentračního tábora. Dokument o událostech roku 1939 připravil Ladislav Dvořák. Už během jara a léta docházelo k různým vlasteneckým manifestacím, ať už se jednalo o národní pouti na Říp anebo uložení ostatků Karla Hynka Máchy na Vyšehradě. Tehdy šlo ještě řekněme o akce v mezích protektorátní legality.
Ladislav Dvořák

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Ve dnech, kdy si připomínáme konec totality v 80. letech minulého století, nemůžeme zapomínat ani na události konce roku 939. 17. listopadu. Toho roku nacisté zavřeli české vysoké školy. Devět aktivistů ještě týž den popravili v ruzyňských kasárnách, zbylé pak odvezli do koncentračního tábora Sachsenhausen. Připomenutí tehdejších událostí nabízí Ladislav Dvořák.

  • Už během jara a léta docházelo k různým vlasteneckým manifestacím, ať už se jednalo o národní pouti na Říp anebo uložení ostatků Karla Hynka Máchy na Vyšehradě. Tehdy šlo ještě řekněme o akce v mezích protektorátní legality. Stěžejním datem je pak 28. říjen toho roku, kdy si lidé chtěli připomenout výročí vzniku Československé republiky v roce 1918. Tehdejší masové protesty jsou považovány za vůbec největší formu odporu proti okupantům ve všech podobných zemích za druhé světové války. Slovo má Josef Tomeš z Masarykova ústavu Akademie věd.

  • Poprvé, co mělo toto datum vzpomínat v podmínkách německé okupace, nesvobody a zároveň ale už i v situaci po vypuknutí druhé světové války, která byla takovým určitým příslibem změny těchto neblahých poměrů, které se v Čechách vytvořili vlastně už od podzimu o 938 od Mnichovské dohody až tedy po okupaci českých zemí. Poněkud nerealisticky tehdy šeptaná propaganda, ale i některé odbojové organizace upozorňovaly na to, že Německo může válku brzy prohrát a vytvoří se nová situace pro český národ a ve dojde k obnově československé republiky v čase, který byl jaksi velice krátký. Že to byly nerealistické iluze, se ukázalo záhy, ale samozřejmě v tom povědomí v celonárodním takové nálady tehdy panovaly.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají