Den podle...

Témata podle Libora Dvořáka

Den podle...

Témata podle Libora Dvořáka
Den podle

Plus

Prezident Putin přednesl poselství před ruským Federálním shromážděním. Proč poté podala ruská vláda demisi? Nároky Turecka ve Středozemním moři. Moderuje Libor Dvořák

Ostatní také poslouchají