Česko – země neznámá

Zámečkem v Černé Vodě prochází duch bývalé majitelky s dítětem

Česko – země neznámá

Zámečkem v Černé Vodě prochází duch bývalé majitelky s dítětem
Zámeček v Černé Vodě na Jesenicku

Rádio vašeho kraje

Černá Voda na Jesenicku je poměrně velká obec v údolí mezi Sokolím hřbetem přináležejícím do Rychlebských hor a Žulovskou pahorkatinou. V poslední době se zejména díky vybudované síti stezek stala cílem mnoha cyklistů. Tato obec má však co nabídnout i těm, kteří se sem vydají jen tak na výlet. Třeba malebný zámeček na severním okraji vesnice.

Více z pořadu