Česko – země neznámá

Vyhlídková věž na bývalém vodojemu je chloubou Heřmanovy Hutě na Plzeňsku

Česko – země neznámá

Vyhlídková věž na bývalém vodojemu je chloubou Heřmanovy Hutě na Plzeňsku
Vyhlídková věž na bývalém vodojemu

Rádio vašeho kraje

V Heřmanově Huti na Plzeňsku mají rozhlednu. Na tom by nebylo nic zvláštního. Tahle ale vznikla z bývalého vodojemu určeného pro pivovar. Tím ale zajímavý příběh stavby nekončí. Když byli v roce 1908 se stavbou studny, parních čerpadel a konečně i 16 metrů vysokého vodojemu hotovi, ukázalo se, že voda není k výrobě piva vhodná. A tak vodojem nikdy nesloužil svému původnímu účelu – k zásobě pitné vody.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají