Česko – země neznámá

Ve výbězích u Nového Dvora pobíhají domácí zvířata, divočáci i daňci

Česko – země neznámá

Ve výbězích u Nového Dvora pobíhají domácí zvířata, divočáci i daňci
V současnosti v oboře pobíhá na 70 kusů zvěře: jeleni, daňci, mufloni, divoká prasata

Rádio vašeho kraje

K zámečku Nový Dvůr na okraji vesnice Hluboká u Borovan na Českobudějovicku patří přes 60 hektarů zemědělských pozemků. Na těch hospodaří místní myslivecké sdružení. Výsledkem jejich péče jsou výběhy s divokými i domestikovanými zvířaty. Fungují trochu jako obora, trochu jako honitba a trochu jako safari.

Více z pořadu