Česko – země neznámá

Valcha na Tachovsku už neklape. Je tam ale krásná příroda a klid

Česko – země neznámá

Valcha na Tachovsku už neklape. Je tam ale krásná příroda a klid
Hrubě otesané balvany z protějšího svahu posloužily jako můstek

Rádio vašeho kraje

Přírodní památka Valcha na Tachovsku v Plzeňském kraji nabízí procházku žulovým suťovým lesem. Kromě toho v ní ale můžete nahlédnout i do zajímavé historie soukenictví, tedy výroby sukna. Na potoce totiž v minulosti stávala vodou poháněná valcha. O co přesně šlo?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají