Česko – země neznámá

V Příměticích vinili Prokopa Diviše ze sucha. Později mu postavili památník

Česko – země neznámá

V Příměticích vinili Prokopa Diviše ze sucha. Později mu postavili památník
Samotný památník je zajímavou funkcionalistickou stavbičkou

Rádio vašeho kraje

Katolický kněz, přírodovědec a léčitel Prokop Diviš je považovaný za jednoho ze spoluvynálezců bleskosvodu. Své stěžejní pokusy prováděl na farní zahradě v Příměticích, dnešní části Znojma. Poblíž přímětického kostela svaté Markéty vyrostl ve 30. letech 20. století Památník Prokopa Diviše.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají