Česko – země neznámá

První modernistická stavba v Čechách od Jana Kotěry proslavila Hradec Králové

Česko – země neznámá

První modernistická stavba v Čechách od Jana Kotěry proslavila Hradec Králové
Vestibul s kašnou

Rádio vašeho kraje

Hradec Králové býval začátkem minulého století označován za Salon republiky. Může prý za to odvážný přístup tamního starosty a vedení města, které dalo prostor novým architektonickým směrům. Zlom v městském urbanismu nastal s příchodem architekta Jana Kotěry. Jeho zdejší nejvýznamnější budovou je Muzeum východních Čech.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají