Česko – země neznámá

Evangelíci se v době pobělohorské scházeli u Jelení studánky na Havlíčkobrodsku

Česko – země neznámá

Evangelíci se v době pobělohorské scházeli u Jelení studánky na Havlíčkobrodsku
V šedesátých letech minulého století vznikla nad pramenem pamětní deska

Rádio vašeho kraje

Po bitvě na Bílé hoře to u nás evangeličtí bratři neměli jednoduché. Česká společnost byla násilně rekatolizována a vyznavači jiné víry byli nuceni hledat si tajná místa ke scházení, k bohoslužbám a k setkávání se svými kněžími. Jedním z takovýchto míst je Jelení studánka u obce Horní Krupá na Havlíčkobrodsku.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají