Česko – země neznámá

Africké muzeum Emila Holuba v Holicích vás vtáhne do nitra černého kontinentu

Česko – země neznámá

Africké muzeum Emila Holuba v Holicích vás vtáhne do nitra černého kontinentu
Interiér muzea nabízí pohled do různých etap života Emila Holuba

Rádio vašeho kraje

Jakmile otevřete dveře Afrického muzea v Holicích na Pardubicku, rázem se ocitnete přímo uprostřed černého kontinentu. Stačí udělat jen několik kroků a díváte se přímo do očí krávě buvola afrického. Je pochopitelně vycpaná a pochází přímo ze sbírek cestovatele Emila Holuba. Právě jeho životu a expedicím je holické muzeum zasvěceno. Pamatuje ale i na Holubovu ženu Růženu a jeho následovníky.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají