Balanc

Co když vám šéf nabídne kokain? Na problémech s návykovými látkami se často podílí naše nejbližší okolí

Balanc

Co když vám šéf nabídne kokain? Na problémech s návykovými látkami se často podílí naše nejbližší okolí
dívka - závislá - závislý

Radio Wave

„Prostředí, ve kterém se pohybujeme, se významně podílí na vzniku problému s drogami,“ říká pro Balanc adiktolog, psychoterapeut a odborný ředitel kliniky NEO Centrum Aleš Kuda. Když si v práci všichni kolem vás pomáhají alkoholem, nebo dokonce ilegálními látkami, může být těžké odolat. Kolektivy, které hromadně používají návykové látky k podpoře výkonu a dobré náladě, jsou v dlouhodobém horizontu rizikem pro své zaměstnavatele. Existuje zdravý vztah k psychoaktivním látkám?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají