Auditorium

1956 – XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu

Auditorium

1956 – XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu
XX.%20sjezd%20KSSS%20(%c3%banor%201956).jpg

mujRozhlas

Před 65 lety (od 14. do 26. února 1956) probíhal známý XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, který do dějin vešel především Chruščovovým odhalením a odsouzením Stalinova kultu osobnosti. Jeho projev byl však tajný a ve známost vešel až později. Ve svém rozhlasovém rozjímání o významu sjezdu proto mohl Zdeněk Nejedlý reagovat pouze na jiné, oficiálně zveřejněné projevy, které svérázně vztáhl k problematice Československa (Na okraj dne, 26. 2. 1956, sestřih).

Ostatní také poslouchají