Auditorium

1941 – pohřeb vynálezce Františka Křižíka

Auditorium

1941 – pohřeb vynálezce Františka Křižíka
Poh%c5%99eb%20Franti%c5%a1ka%20K%c5%99i%c5%be%c3%adka%20(27.%201.%201941).jpeg

mujRozhlas

Před 80 lety byl na vyšehradském Slavíně pohřben slavný český vynálezce František Křižík. Ze zvukového záznamu této smuteční události Vám přinášíme jeho závěr, kdy byla Křižíkova rakev sejmuta z katafalku a donesena k hrobu (27. 1. 1941). 

Ostatní také poslouchají