Auditorium

1938 – nacistická rozhlasová propaganda proti Československu

Auditorium

1938 – nacistická rozhlasová propaganda proti Československu
Adolf Hitler, Ilustrační foto (nedatováno)

mujRozhlas

Po anšlusu Rakouska začala z Vídně v českém i slovenském jazyce vysílat do Československa stanice „Pravda vítězí!“ („Wahrheit siegt!“). Pokoušela se vystupovat jako hlas vídeňských Čechů, ve skutečnosti se však jednalo o nacistickou protičeskoslovenskou propagandu, která byla vedena v silně protibenešovském a antisemitském duchu. V rozhlasovém archivu se dochovaly záznamy vysílání této vysílačky z období mnichovské krize. Co na jejích vlnách zaznělo přesně před 85 lety, si můžete poslechnout (19. 9. 1938).  

Ostatní také poslouchají