Auditorium

1938 – Emil Hácha zvolen prezidentem

Auditorium

1938 – Emil Hácha zvolen prezidentem
Emil Hácha u rozhlasového mikrofonu (1939)

mujRozhlas

Před 85 lety byl prezidentem pomnichovské republiky zvolen Emil Hácha. Rozhlas z této volby vysílal dlouhou živou reportáž, z které si můžete poslechnout onu pasáž, na níž předseda poslanecké sněmovny Jan Malypetr oznamuje Národnímu shromáždění volební výsledek (30. 11. 1938).

Ostatní také poslouchají