Auditorium

1931 – Václav Klofáč hovoří o pravém vlastenectví

Auditorium

1931 – Václav Klofáč hovoří o pravém vlastenectví
Spolupráci mezi archiváři a rešeršisty symbolizuje zkratka AR v logu projektu Auditorium

mujRozhlas

Poslechněte si 90 let starý projev národněsocialistického politika Václava Klofáče o pravém vlastenectví (7. 3. 1931).

Ostatní také poslouchají