Auditorium

1923 – založení rozhlasové společnosti Radiojournal

Auditorium

1923 – založení rozhlasové společnosti Radiojournal
Propagační autobus Radiojournalu (1935)

mujRozhlas

Obsahovou náplň pravidelného rozhlasového vysílání v prvorepublikovém Československu zajišťovala společnost Radiojournal, která byla založena právě před 100 lety. Zprvu byla soukromá, v červnu 1925 do ní nadpolovičním kapitálovým vkladem vstoupil československý stát. Poslechněte si, jak prvních dvanáct let československého rozhlasového vysílání zrekapituloval v roce 1935 propagátor radiofonie a úředník ministerstva pošt a telegrafů Josef Strnad (21. 12. 1935).

Ostatní také poslouchají