ArtCafé

Tulák, básník, hudebník i zpovědník Jan Burian

ArtCafé

Tulák, básník, hudebník i zpovědník Jan Burian
Jan Burian

Vltava

Založil Klub islandských fanatiků. Uspořádal pozoruhodný výbor z deníkových záznamů svojí maminky a herečky Zuzany Kočové, který vyšel pod názvem Protančit život aneb Vždy se dá něco dělat. Je autorem několika fotografických výstav, iniciátorem a dramaturgem Festivalu osamělých písničkářů, domovníkem na Hradčanech… Jana Buriana si můžete pozvat domů na bytový koncert. Hanka Malaníková ho pozvala do ArtCafé, aby zjistila, jak se u nás žije a tvoří potulným umělcům.
Hana Malaníková

Ostatní také poslouchají