Klapka

Hynek Bočan a jeho čich na dobré skladatele (2/2)

Klapka

Hynek Bočan a jeho čich na dobré skladatele (2/2)
Klapka

Vltava

Režisér Hynek Bočan patří ke spoluzakladatelům slavné československé nové filmové vlny. Klapku, kterou věnujeme hudbě k jeho filmům, jsme rozdělili do dvou částí. V té druhé si připomeneme snímky vzniklé od 70. do 90. let 20. století. Zazní hudba k pohádce S čerty nejsou žerty, komedii Svatební cesta do Jiljí, dramatu Zdivočelá země a mnoho dalších povedených hudebních kousků. Připravil a uvádí Tomáš Pilát.

Ostatní také poslouchají